Skip to main content

e-lyfr Angylion Cymru

Mae e-lyfr Angylion Cymru wedi’i ddylunio ar gyfer plant o 7 i 11 oed ac mae’n adrodd hanes Maelgwn yng Nghymru.
Mae’r e-lyfr yn cynnwys gwybodaeth am ecoleg Maelgwn, hanes Maelgwn yng Nghymru, a sut mae pobl yn cydweithio i ddiogelu dyfodol y rhywogaeth hon yng Nghymru.

Ydych chi’n athro?

Canfyddwch ragor am sut mae’r e-lyfr yn cyd-fynd â Chwricwlwm i Gymru 2022 drwy’r pecyn adnoddau hwn

Lawrlwythwch yr e-lyfr DI-DÂL hwn gan ddefnyddio’r botymau isod